Metoda odprawienia nabożeństwa

METODA POPRAWNEGO ODPRAWIANIA MIESIĘCZNEGO NABOŻEŃSTWA KU CZCI ŚW. JÓZEFA

Fragment książki "Miesiąc ku czci św. Józefa"

By owocnie odprawić miesięczne nabożeństwo do św. Józefa, należy najpóźniej dzień przed jego rozpoczęciem wybrać łaskę, którą ma się nadzieję otrzymać za jego wstawiennictwem. W intencji tej łaski należy ofiarować wszystkie modlitwy i czyny.
Jeżeli wasze zajęcia na to pozwalają, każdego dnia medytujcie nad tekstami z tej książeczki lub przynajmniej przeczytajcie je jako lekturę duchową.
W miejscu odprawiania modlitwy umieśćcie figurkę lub obrazek św. Józefa i przed nim odmawiajcie przynajmniej każdego wieczoru modlitwę, która będzie codziennym spotkaniem.
Wzywajcie często w ciągu dnia najsłodsze imiona Jezusa, Maryi i Józefa.
W miarę możliwości uczestniczcie każdego dnia we Mszy świętej lub przynajmniej w środy, by podziękować Bogu za przywileje dane św. Józefowi i za wszystkie łaski, które otrzymaliście dzięki niemu.
W miarę możliwości w ciągu miesiąca złóżcie ofiarę, czy to za jakieś dziecko, za jakąś ubogą matkę, czy ubogą starszą osobę, ku czci Świętej Rodziny, która znosiła wszystkie trudy ubóstwa.
Otrzymany odpust ofiarujcie za dusze czyśćcowe, które za życia szczególnie czciły Jezusa, Maryję i św. Józefa.
Jeżeli nie należycie do Zgromadzenia religijnego za konających pw. św. Józefa w sanktuarium w Pompejach, postarajcie się wysłać wasze imię do tego zgromadzenia, by otrzymać wsparcie świętego w życiu i przede wszystkim w godzinie śmierci.
Kończąc miesiąc podejmijcie postanowienie, by kontynuować czczenie św. Józefa przez wszystkie dni swojego życia.
Powierzcie wasze najważniejsze sprawy, waszą rodzinę, przyjaciół, wszystkich tych, których darzycie miłością bliźniego.
Proście go, by otrzymać największy z darów, łaskę śmierci w ramionach Jezusa i Maryi, z oczami zwróconymi na jej słodką twarz.
Wszystko do Jezusa przez Maryję, wszystko do Maryi poprzez miłość Jezusa i przez św. Józefa.

Zamów książkę
Pobierz fragment książki

Strona wykorzystuje ciasteczka. Aby z niej poprawnie korzystać, wyraź zgodę.