Dokumenty Kościoła

List abp. Tommaso Caputo na rekolekcje do św Józefa


List abp. Tommaso Caputo do Polaków W szczególności myślę o Waszej inicjatywie — Czcicieli Dziewicy z Pompejów — którzy cały czas gorliwie promujecie modlitwę różańcową, cześć do Madonny z Pompejów i nabożeństwo do Błogosławionego Bartola Longo. W wyjątkowym miesiącu marcu, każdego dnia będziecie przedstawiać współczesnymi środkami komunikowania jeden z rozdziałów książki „Miesiąc ku czci Świętego Józefa”, inspirowanej tekstami Bartola Longo, która kilka lat temu została przetłumaczona na język polski. Serdeczne dzięki za to, co robicie!

Przeczytaj!

Imprimatur dla nabożeństwa do św. Józefa


Imprimatur Archidiecezji Poznańskiej

Poznań, dnia 27 stycznia 2016 roku, N. 303/2016

Biskup Damian Bryl Wikariusz Generalny

Przeczytaj!

Zgromadzenie religijne za konających pw. św. Józefa w sanktuarium w Pompejach


Zgromadzenie za konających w PompejachZgromadzenie religijne za konających mieści się w sanktuarium w Pompejach pod wezwaniem św. Józefa, przy ołtarzu przejścia św. Józefa do wieczności. Jego celem jest wsparcie modlitewne wszystkich bra­ci i sióstr, którzy są w stanie agonii, aby umarli w świętości i zapewnili sobie radość wieczną. Członkowie Zgromadzenia uczestniczą w zasługach, wstawiennictwach, modlitwach i pobożnych dziełach wszystkich członków z całego świata oraz we Mszach świętych przewidzianych przez Zgromadzenie. Są one częścią modlitwy rodziny dzieł pompejańskich.

Przeczytaj!

Dekret Quemadmodum Deus – Pius IX


Piux IXGodność tę, jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, Kościół św. zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach i niebezpieczeństwach.

Przeczytaj!

Encyklika Quamquam pluries – Leon XIII


Leon_XIIIO opiece św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, pod którą uciekać się powinniśmy w tych trudnych czasach.

Przeczytaj!

List Apostolski Patris Corde – papież Franciszek


papiez-franciszekGodność Patris corde - ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa” . Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność.

Przeczytaj!

Strona wykorzystuje ciasteczka. Aby z niej poprawnie korzystać, wyraź zgodę.