Zgromadzenie religijne za konających pw. św. Józefa w sanktuarium w Pompejach

Informacje pochodzą z książki "Miesiąc ku czci św. Józefa" bł. Bartola Longo – zobacz tutaj.
Agonia jest ostatnim etapem przed ostatecznym krokiem ku wieczności. To walka, której celem jest wygrana. Wygrana ze śmiercią nigdy nie będzie jednak możliwa, ponieważ życie ma swój cykl i kończy się zatrzymaniem działania wszystkich organów ciała. Czeka na nas za to inne zwycięstwo w darze dobroci od naszego Boga Ojca, pod warunkiem, że chcemy go otrzymać. Mowa o Zbawieniu.


Pomoc braciom i siostrom, którzy dotarli do tego ostatecznego etapu, jest gestem miłosierdzia, które być może nie ma sobie równych. Dar, który wraz z modlitwą mamy nadzieję otrzymać dla naszych braci i sióstr w agonii, jest ostateczną wytrzymałością: darem darów, który daje początek, by ostatni krok postawić z radością.


Dobrodziejstwa Zgromadzenia


Zgromadzenie religijne za konających mieści się w sanktuarium w Pompejach pod wezwaniem św. Józefa, przy ołtarzu przejścia św. Józefa do wieczności. Jego celem jest wsparcie modlitewne wszystkich bra­ci i sióstr, którzy są w stanie agonii, aby umarli w świętości i zapewnili sobie radość wieczną. Członkowie Zgromadzenia uczestniczą w zasługach, wstawiennictwach, modlitwach i pobożnych dziełach wszystkich członków z całego świata oraz we Mszach świętych przewidzianych przez Zgromadzenie. Są one częścią modlitwy rodziny dzieł pompejańskich.


W każdą środę odprawia się Mszę za konających na całym świecie i za wszystkich członków żywych i martwych. Środowa Msza święta jest specjalnie poświęcona członkom, którzy znajdą się w stanie agonii w ciągu następnych ośmiu dni. Wszyscy członkowie biorą udział we Mszy w każdą sobotę miesiąca, za nawrócenie grzeszników, którzy są umierający. Cieszą się oni również dobrodziejstwem z racji odprawienia siedmiu Mszy podczas święta różańcowego w pierwszą niedzielę października. Każdego roku w listopadzie odbywa się Msza za wszystkich nieżyjących członków, będą także odprawiane trzy Msze w ich intencji. We wszystkie środy rodzina dzieł pompejańskich modli się za każdego członka umarłego w tygodniu.


Przynależność do Zgromadzenia


Każdy, kto chciałby należeć do Zgromadzenia religijnego za konających, może zwrócić się do dyrekcji sanktuarium w Pompejach, prosząc o mały status Zgromadzenia, aby zapoznać się z zasadami. Posiadając tytuł członka Zgromadzenia religijnego za konających w sanktuarium w Pompejach i ciesząc się wszystkimi dobrodziejstwami z tego wynikającymi, otrzymuje się dokument podpisany przez legata papieskiego w sanktuarium w Pompejach.


By móc uregulować wydatki związane z kultem, Mszami, pogrzebami, intencjami i dziełami dobroci, członkowie składają ofiarę. Jeżeli ktoś nie chce mieć corocznego wkładu, może złożyć ofiarę tylko raz w życiu według własnego uznania. Ubodzy nie są wykluczeni ze Zgromadzenia: mogą zapisać się składając najmniejszą ofiarę. Drobna ofiara ubogiego jest tak samo droga Bogu jak wielki dar bogatego.


Zgromadzenie jest także dziełem dobroczynnym


Roczna ofiara członków służy utrzymaniu dzieł kultu św. Józefa, ale również jest gestem miłości, by wyprosić zbawienie w momencie śmierci. Ponadto służyć będzie utrzymaniu naszych dzieł.


Kto może zapisać się do Zgromadzenia


Mogą zapisać się wszyscy: dorośli i dzieci. Mogą być zapisani także zmarli, którzy zaraz będą uczestniczyć w dziełach miłosierdzia podobających się Bogu, a także osoby nieobecne lub dalekie, zapisane przez kogoś, kto chce polecić je św. Józefowi za życia i śmierci, mimo że nie będą one nic o tym wiedziały. W taki sposób mogą zapisać się i wejść pod opiekę św. Józefa także ci będący w grzechu, którzy chcą nawrócenia i zbawienia. Jest pewne, że pod opieką Matki Bożej i za wstawiennictwem św. Józefa i niewinnych modlitw otrzymają od Boga dar nawrócenia i zbawienia.


Zgłoszenia można wysyłać na adres:


Alla Spett. Direzione del Santuario ed opere annesse, Piazza B. Longo 1, 80045 Pompei, Italia albo pisać na adres Wydawnictwa Rosemaria (znajdziesz go na stronie redakcyjnej, dopisz na kopercie „Zgromadzenie”) albo na adres polski: redakcja@krolowa.pl


Działacze Zgromadzenia


Działacze i działaczki zgromadzenia zajmują się przekazywaniem dyrekcji sanktuarium w Pompejach ofiar zebranych od darczyńców. Każdy członek otrzyma własny dokument przynależności, gdzie zostanie napisane jego imię, nazwisko i narodowość, a także obrazek św. Józefa umierającego w ramionach Jezusa i Maryi, na wzór obrazu znajdującego się w sanktuarium. Dokument zostanie podpisany przez legata papieskiego w sanktuarium w Pompejach.


Modlitwy za członków Zgromadzenia


O najłaskawszy Jezu, oblubieńcze dusz, proszę cię, z powodu agonii twego najświętszego Serca i bólu twej Niepokalanej Matki, obmyj swą cenną krwią grzeszników tego świata, zarówno tych znajdujących się w agonii, jak i tych, którzy dzisiaj umrą. Amen.


P: O konające serce Jezusa, W: Miej litość dla umierających.Modlitwa do św. Józefa


Proponuje się każdemu członkowi, by odmówił tę modlitwę zaraz po Aniele Pańskim każdego ranka, popołudnia i wieczora, aby uniknąć zapomnienia. Trzeba zauważyć, że jeżeli ktoś opuści z jakiegoś powodu modlitwę, nie ma grzechu, nawet lekkiego, nie traci się też korzyści z dzieła Zgromadzenia. Po rannym, popołudniowym i wieczornym Aniele Pańskim członkowie odmawiają jeszcze Chwała Ojcu... ku czci św. Józefa za umierających w tym dniu, dodając jakiś krótki akt strzelisty, jak poniższy:


Akt strzelisty


O święty Józefie, przez twą błogosławioną śmierć w ramionach Jezusa i Maryi, pomóż umierającym i błogosław członkom Zgromadzenia religijnego w sanktuarium w Pompejach. Chwała Ojcu…. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.


Z uwagi na różne strefy czasowe, konający członek Zgromadzenia może być spokojny, że nawet w przypadku niemożności wysłania zawiadomienia do Pompejów na czas, w każdej godzinie na świecie modli się wielu członków za ludzi konających. Wystarczy, by wyraził chęć połączenia duchowego z modlącymi się. Członek Zgromadzenia, by otrzymać ochronę św. Józefa we wszystkich sferach życia i przede wszystkim w momencie śmierci, powinien zadbać o to, by nie zasnąć przed siedmiokrotnym odmówieniem Chwała Ojcu... ku czci siedmiu boleści i siedmiu radości patriarchy.


Jezus powiedział św. Małgorzacie z Cortony: Chcę, byś każdego dnia wzniosła specjalne pozdrowienie do św. Józefa, który karmił mnie za życia. Kto nie ustaje w tej praktyce, doświadczy na pewno jego pomocy w każdej chwili swego życia. Święta Teresa napisała takie świadectwo: Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył.

Strona wykorzystuje ciasteczka. Aby z niej poprawnie korzystać, wyraź zgodę.