Zgromadzenie religijne za konających pw. św. Józefa w sanktuarium w Pompejach


Zgromadzenie za konających w PompejachZgromadzenie religijne za konających mieści się w sanktuarium w Pompejach pod wezwaniem św. Józefa, przy ołtarzu przejścia św. Józefa do wieczności. Jego celem jest wsparcie modlitewne wszystkich bra­ci i sióstr, którzy są w stanie agonii, aby umarli w świętości i zapewnili sobie radość wieczną. Członkowie Zgromadzenia uczestniczą w zasługach, wstawiennictwach, modlitwach i pobożnych dziełach wszystkich członków z całego świata oraz we Mszach świętych przewidzianych przez Zgromadzenie. Są one częścią modlitwy rodziny dzieł pompejańskich.

Przeczytaj!

Strona wykorzystuje ciasteczka. Aby z niej poprawnie korzystać, wyraź zgodę.